Můžete si objednat individuální kurz nebo skupinový seminář, příp. využít jednorázovou konzultaci. Uvedené služby poskytuji také v angličtině. 

Individuální kurz komunikace se skládá z 11 setkání po 90 minutách. První setkání je bezplatné, slouží k seznámení a k rozvrhu práce. Kurz  probíhá formou rozhovoru, který je kombinován s praktickými úlohami. Základem je individuální a profesionální přístup v přátelské atmosféře. Důvěra mezi mnou a klientem je rozhodující pro úspěšný průběh práce.
Cena semináře: 15 000 Kč (1500Kč / 90minut), platí se předem za celý seminář

Skupinový seminář komunikace nejčastěji využívají firmy, které chtějí zaměstnance naučit prezentační a komunikační dovednosti. Seminář se koná zpravidla v pořádající firmě. Ideální počet je 5-10 účastníků. Probíhá formou interaktivní prezentace a tematických, zábavně-edukačních cvičení ušitých na míru konkrétní firmě. 
Cena semináře: 2900 Kč / 1 účastník (Minimální počet jsou 4 účastníci. Pokud firma potřebuje trénovat méně lidí, je možné se domluvit operativně).

Jednorázová konzultace je vhodná v případě, kdy klient potřebuje akutně poradit s konkrétní situací (např. pracovní pohovor, jednání, konflikt v zaměstnání, interview nebo projev…). Zanalyzujeme problém a vypracujeme řešení. Natrénujeme projev, připravíme se na jednání, poradíme si s trémou, přijdeme na vhodný způsob řešení konfliktu…
Cena konzultace: 1900 Kč / 90 minut

Kurz sebeprezentace a rétoriky: Tento kurz vedu s hercem Klicperova divadla v Hradci Králové, Františkem Staňkem. Pracujeme s klienty individuálně nebo ve dvojicích. I firmy mohou do kurzu poslat manažery, základem je, abychom se lidem věnovali osobně. V kurzu probíráme tvorbu image, přesvědčivou komunikaci a rétoriku. Díky vedení profesionálního herce dostává trénink rétoriky rozměr založený na mnohaleté divadelní praxi.
Cena kurzu: 20 000 Kč