Andrea Novotná
Foto: Jakub Misík

Jmenuji se Andrea Novotná a pracuji jako lektorka veřejného projevu. Učím lidi vystupovat, mluvit na veřejnosti, pracovat na jejich image. Dotýkám se i oblasti ovlivňování a manipulace. Zvláště atraktivní bývá pro klienty problematika lži a „čtení myšlenek.“ Vycházím z metod NLP, hlubinné psychologie a kulturní psychoanalýzy.

Ptáte se, co mě k tomuto neobyčejnému a zajímavému oboru přivedlo? Vždy mě lákala autorita, dobrodružství a umění. Ve veřejném projevu kus autority, dobrodružství i umění je. Především jde o schopnost jednat s lidmi. A k tomu jsem měla vždy talent…

Coby asi jedenáctiletá školačka jsem přesvědčila kamarádku k napsání povídek o naší vesničce. Vzniklo pár epizod slepených z tamějších historek, reálií i drbů. S těmito kousky jsme pak zvonily lidem u dveří a prodávaly je. Za chvilku jsme vydělaly něco přes tři stovky. A jistě bychom vydělaly víc, kdyby jeden angažovaný spoluobčan neinformoval rodiče. Ti pro náš byznys neměli pochopení a zatrhli nám ho. Já se však k podnikání po letech vrátila…

Sice neprodávám literaturu, ale návaznost na dětskou zkušenost to má. Během obchodování jsem si všímala reakcí. Když jsme spustily, že „prodáváme povídky…,“ lidé zpravidla nic nekoupili. Ale když jsme začaly jemně, efekt byl jiný. Stačilo nenuceně přijít, pochválit dům nebo květiny a nechat zákazníky povídat. Zkrátka – navázat vztah. Reakce na naši nabídku pak byla lepší. Došlo mi, že úspěch je otázkou strategie, taktiky, flexibility a znalosti psychiky. Zajímalo mě, jakými způsoby lze komunikovat, ovlivňovat a vést.  Oblíbila jsem si psychologicko-strategické hry, všímala si u lidí verbálního i neverbálního projevu. Zkušenosti jsem později zasadila do teorie díky studiu sociální psychologie a rétoriky. 

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Do budoucna se chci zvlášť zaměřit na politickou psychologii, zajímá mě i problematika hypnózy. Mám ráda lidi, vzdělávání, umění a jazyky. K mým zájmům patří také fotomodeling a střelba.