Naše veřejná prezentace se skládá ze tří částí – jde o oblast vizuální, rétorickou a sociální.

Vizuální část se týká toho, co je na první pohled viditelné – vzhled, oblečení, styl, doplňky, symboly… Zajímavá je psychologie barev. Do vizuální části patří také neverbální komunikace. Naučíte se – u druhých číst a u sebe efektivně používat – řeč těla, mimiku, gestikulaci a proxemiku.

Rétorická část je zaměřena na veškerou slovní komunikaci – co mluvíme a jak mluvíme. Poznáte váš hlas, naučíte se pracovat s důrazy, tichem, emocemi apod. Zjistíte, jak mluvit k různým lidem a skupinám. Rozšíříte si slovní zásobu, natrénujete pohotovost. Do komunikace zařadíte metody neurolingvistického programování. Budete umět diskutovat, argumentovat, reagovat na oponenta. Do oblasti rétoriky spadá také slovní manipulace a sebeobrana. Naučíte se i diplomatické verbální techniky a vybrousíte konverzační schopnosti.

Sociální část se věnuje vztahu k okolí a právě tady se skrývá pověstné charisma. Osvojíte si důležitou vlastnost – aktivní naslouchání. Naučíte se číst, vyvolávat, tlumit i usměrňovat emoce. Zjistíte, jak jednat s různými lidmi a skupinami. Budete vědět, jak pomocí určitého chování vyvolat cílený dojem v různých situacích. Poznáte i způsoby manipulativního jednání a účinnou obranu. Získáte informace z psychologie osobnosti a sociální psychologie, díky kterým pro vás bude kontakt s lidmi snadný a efektivní.

Všechny tři části se prolínají. Každá z nich je důležitá, ale sama o sobě k dokonalé sebeprezentaci nestačí. Teprve jejich spojením vznikne harmonický celek.