Veřejná prezentace je široký pojem. Co konkrétně lidi učíte?
Přesvědčivě vypadat, mluvit a jednat. Na začátku se podíváme na klientovy silné i slabší stránky, podle kterých stavíme celý projev. Můj klient získává znalosti a trénuje dovednosti, které mu pomáhají působit na okolí. Naučí se řídit emoce u sebe i u druhých. Osvojuje si chování, kterým lze lidi vést. Buduje image a komunikační schopnosti. K tomu používá rétoriku po obsahové (co říct), i po formální stránce (jak to říct). Ovládá řeč těla a rozumí vizuální stránce prezentace (oblečení, barvy, symboly atd.) 

Kdo tvoří Vaši klientelu?
Lidé, kteří veřejně vystupují a zastávají odpovědné funkce. V popisu práce mají reprezentovat, přesvědčovat, vést. Bývají to podnikatelé, obchodníci, právníci, manažeři nebo politici, kteří zpravidla začínají. Občas je to člověk, který je na veřejnosti déle, ale akutně potřebuje radu. Najímají si mě i firmy pro školení zaměstnanců. Klienty však nefiltruji. Může ke mně přijít každý, kdo má zájem na sobě pracovat. 

Je překážkou, když je člověk introvert?
Nutně ne. Působivá prezentace nemusí být expresivní. Znám však introverty, kteří umí být výrazní a otevření, když si to situace žádá. Záleží na konkrétním člověku. S introverzí si můžeme hrát, použít ji jako prostředek image. V určitých případech může navodit dojem „tajemna,“ což se dá využít k autoritě. Způsobů je mnoho. Problémem nebývá ani tak introverze, jako sociální fobie. To je však kategorie patřící do psychoterapie.

Co tréma? Řešíte ji s také?
Ano. Je to přirozená reakce na změnu prostředí, napětí mezi naším očekáváním a realitou. A především – tréma je energie. Klienty učím, jak s ní pracovat a přetvářet do produktivity. Nemá smysl trému potlačovat. Nejlepším řešením je využít její energii k našemu prospěchu.

Uvádíte, že s klienty probíráte i metody ovlivňování a manipulace. Je to morální?
Je nutno odlišit ovlivňování a manipulaci. Tyto pojmy jsou často chápany synonymně, mají však odlišný význam. Ovlivňováním chceme dosáhnout určité reakce protistrany s tím, že cíl bude pro oba výhodný. Působíme přesvědčivostí a nezneužíváme situace nebo slabosti protějšku. Pro manipulaci je vztah jen prostředek osobního prospěchu. Manipulant používá intriky, rétorické pasti, někdy i vyhrožování. Manipulativních technik je hodně. Klienta s nimi seznamuji, aby poznal, kdy jsou na něj použity, a dokázal se bránit. Jestli manipulaci použije pro vlastní, třeba i morálně sporné cíle, to už je otázka jeho svědomí.

Mimo vlastní semináře vedete ještě kurz s profesionálním hercem. O co jde?
Díky přátelství s hercem Klicperova divadla v Hradci Králové, panem Františkem Staňkem, vznikl kurz image a rétoriky. Já se zaměřuji na image a psychologii komunikace, Franta je specialista na rétoriku. Jako herec s dlouholetou praxí předává zkušenosti a triky přímo z jeviště, které se běžně nedozvíte. Skvěle se doplňujeme.